Blog een observatie

ALLES HERHAALD ZICH

In het toneelstuk ‘Woyzeck’ van George Büchner werd al in 1836 een vooruitstrevend
maatschappij kritisch vraagstuk in het licht gezet. Het leven in een maatschappij waar economische
vooruitgang en resultaten van experimenten belangrijker werden gevonden dan het welzijn van de
mens.

Als decorbeeld vertaalde ik het, in het verre verleden, voor datzelfde toneelstuk, in een vormgeving
van statistieken die zich ontvouwde tot de bekende Streepjescodes en die zich ontvouwde tot een Apocalyptische chaos. Een beeld dat de consumptiemaatschappij symboliseerde.

En nu in 2022 speelt de QR-code, hebben we geen klein huisje, maar vele helemaal geen huis.

Dat geeft stof tot nadenken.

 


*Maquette licht- en  decor ontwerp Peggy van Gelderen, theatervakbeurs en Quadriënale Praag

 

#theaterdoetnadenken #ondersteunentheatermakers #ondersteuningincreatieveprocessen #conceptontwikkeling #belightvormgeving
#inspireren #inbewegingzettenendoorgeven #samenwerken #1+1=3