Blog verbindingen

We zijn allemaal verbonden maar wie ben jij ?

Zo zie ik zelfde ontwerpen in het heden, gemaakt door andere mensen, gelijk aan ontwerpen in het verleden vormgegeven door mij.

 

* Foto en Installatie Mark Wallander

 

Wat hebben we gemeen. Ik ken die persoon niet die nu hetzelfde uitbeeldt in een installatie. De tijdgeest? De fase waarin we allebei op dit moment ons ontwikkelen als persoon? Het antwoord laat ik in het midden, waar het om gaat is dat alles al aanwezig is in het heden. En verbonden is met omgeving, verleden, heden en toekomst. En dat is bij ieder van ons latent aanwezig.

 

*  Licht -Decor ontwerp en Scenografie Peggy van Gelderen Be light Vormgeving

 

We zijn allemaal verbonden. Zo ontmoet je mensen met wie je bevriend wordt omdat je een klik hebt of komen oude vrienden na 37 jaar weer op je pad. En soms gebeurt het zelfs dat meerdere mensen uit die tijd onverwacht voor je staan.

 

Jezelf begrenzen in het ‘nu’ heeft een mooie contradictie in zich, omdat je tegelijk in verbinding bent met een heel groot veld waar alles al is. Zo bijzonder. Begrenzen en ontdekken wat bij jou past, geeft ook een duidelijk en beschermd uitgangspunt in een wereld met zoveel mogelijkheden en indrukken.

 

* Foto van maquette Licht Decor ontwerp Peggy van Gelderen Be light Vormgeving

 

Hoe kan dat? Mijn ervaring is dat de omgeving meestroomt en weerspiegelt wat er in jouw afspeelt in dit moment. Dat alles ergens met elkaar verbonden is. En als je volgt wat je nodig hebt, resoneert de omgeving mee in harmonische zin.